header image
Turkey: Community Center Manager

Small banner for home page

The Alliance e-Learning Hub
For more information
alert

Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Turkey: Community Center Manager

Deadline for application: 
13 Apr 2019
Organisation: 
Amal For Education
Job type: 
Job

Organization: Amal For Education
Country: Turkey
Closing date: 13 Apr 2019

Position Title: Community Center Manager

Duration: 6 months - extendable

Hiring Location: Gaziantep, Turkey

Introduction

Amal al Hayat Merkezi is a project that involves communities in Gaziantep, especially children and women in vulnerable conditions, in different kind of activities - recreational, psycho-social, educational and cultural - in order to reestablish their capacity of being integrated members of the society.

Responsibilities:

 • Manage and coordinate the operation of a Amal Hayat Center
 • Manage Administrative duties such as registration of beneficiaries, meeting reports, activities report both in Turkish and English language
 • Prepare, keep and update the budget and expense reports for all the activities of the center
 • Supervise and coordinate the staff and trainers and oversee maintenance of the building and equipment
 • Coordinate and ensure the planning and implementation of the program and activities of the community center, attend meeting with the public authorities and institutions and provide the requested documents in coordination with organization supervisors
 • Provide periodical written reports (in English and Turkish) as requested by the organization’s supervisors
 • Ensure the implementation and reporting is in line with the local regulations
 • Act as a focal point for public relations with the community, other local NGOs and private sector
 • Be available in flexible times especially during the weekend
 • Be able to involve and mobilize local communities (both Syrian and Turkish) with creativity and passion

Required Qualifications and Skills:

 • Turkish nationality required
 • University Degree in Education, Social Work, Psychology, Child Psychology, Teaching, or Pedagogy or other degree with officially recognised pedagogy training and at least 2 years of experience working in public or private education sector
 • Minimum 4 years experience working in public or private education or social service sector
 • Previous experience in project management position in public or private education or social service sector
 • Proficiency in English (at least C2 with spoken and written language) and Turkish
 • Excellent computer skills especially Office Suite (Word, Excel, Powerpoint) and Google Drive

Preferred Qualifications:

 • Knowledge in Arabic
 • Previous experience in the humanitarian/NGO sector
 • Previous experience in public relations with Turkish authorities and institutions
 • Proven experience of overseeing delivery of Education and Protection Programmes
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Passion for teaching/mentoring children, women and staff

***

Görev ünvanı: Community Center Manager

Görev süresi: 6 ay – süresi uzatılabilir

Görev yeri: Gaziantep, Türkiye

Amal al Hayat Merkezi Gaziantep’teki topluluklara, özellikle dezavantajlı çocuk ve kadınlara destek vermeye amaçlayan bir projedir. Onların toplumun aktif üyeleri tamamem olmaları amacıyla, merkezinde rekreasyonel, psiko-sosyal, eğitimsel ve kültürel alanlarında destek verilmektedir.

Sorumluluklar:

 • “Amal al Hayat” Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Merkez'in yürüttüğü tüm faaliyetler için bütçe, maliyet ve kar raporlarının hazırlanması
 • Merkez çalışanlarının ve eğitmenlerin denetlenmesi ve koordine edilmesi
 • Bina ve demirbaş bakımı
 • Toplum merkezinin program ve faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve koordinasyonu, kamu kurumları ve yetkilileri ile toplantılara katılım
 • Programın gerçekleştirme ve raporlamanın yerel düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
 • Dernek yöneticilerine haftalık Türkçe ve İngilizce raporları hazırlamak ve sunum yapmaktadir
 • Topluluk, özel sektör aktörleri ve diğer yerel sivil toplum kuruluşları(STK) ile halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hafta sonları da dahil esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek
 • Suriyeli ve Türkiyeli yerel grupları, katılıma ve birlikte hareket etmeye ikna edecek yaratıcılık ve isteğe sahip olmak
 • Gerekli diğer görevleri ifa etmek

İstenen nitelikler:

 • İleri derecede Türkçe ve İngilizce (en azından C2 konuşma ve yazılı derecesinde) bilmek
 • Türk vatandaşlık
 • Fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak
 • En az 4 yıl bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak
 • Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak
 • Word, Excel ve Power Point gibi MS Office ve Google Drive uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek

Tercih edilen nitelikler

 • Arapça bilen
 • Çocuk, genç ve kadın bireylerin eğitimi konusunda hevesli olmak
 • İnsani yardım ve özellikle bakım hizmet, eğitim ve koruma alanında uzman
 • Kamu kurumları ve yetkilileri ilişkiler alanında uzman
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen

**

How to apply:

Selections will proceed until post is filled.

 

The selections take place in two steps: A first step is based on CVs, and only candidates who pass the first selection will be asked to participate to a Skype interview with organization members. The interviews will take place in English language.

Interested candidate should send their detailed Europass CV and Cover Letter to amalalhayatmerkezi@gmail.com
**

Lütfen hem güncel İngilizce EUROPASS CV hem niyet mektubunuzu bu e-posta amalalhayatmerkezi@gmail.com adresine gönderiniz.

Yalnızca olumlu değerlendirilen adaylarla Skype mülakat yapılacaktır. Mülakat İngilizce yapılacaktır.

Useful information

Contact

To contact us, you can send an email to info@alliancecpha.org or use the form on our contact page